همه چیز درباره کشور زیبای ترکیه

شهر های ترکیه

دوشنبه 14 دی 1394

+0 به یه ن

اصلی ترین جاذبه سفرهای توریستی است این تنوع میراث فرهنگی ملتهاست که به کثرت ز از منظر اقتصادی و افزایش درآمد سرانه می نگرند و برخی نیز از چشم انداز فرهنگی و وحدت نوع بشر و معنویت به گردشگری اهمیت میدهند. قیمت تور ترکیه از نظر برخی مکاتب، فرهنگ و گردشگری عامل رفع سوءتفاهم، برطرف شدن جهالتها و تاریکیها و تحقق بخش وحدت و همبستگی بین المللی دنیاست، در نتیجه سیر و سیاحت به یک پدیده میان فرهنگی تعبیر می شود که در افزایش تعداد سفرها و درآمدهای اقتصادی نیز تأثیر مثبتی را بر جای میگذارد.سفر به ترکیه البته، ملل دنیا از عهد باستان تاکنون در حوزه های مختلفی با هم در ارتباط بوده اند؛ اعزام میسیونرهای مذهبی، جنگها، معاهدات صلح و ازدواج نجبا به عنوان تضمین پایداری صلح، ها میانجامد. 

تور ترکیه 95

برخی دولتها به توریسم توریسم در همبستگی بین المللی سفرهای اکتشافی و قافله های تجاری در مسیر جاده هایی چون جاده فرهنگی ابریشم با بازرگانان ماجراجو از مصادیق این ارتباطات است. حتی ادیان الهی و ابراهیمی نیز سفر را به عنوان ابزار ارتقای معنویت، ایجاد وحدت انسانی و تعمق بخش ارزشهای والای بشری، تشویق و ترویج میکنند؛ با سفر در زمان حال، گذشته و آینده به هم میپیوندند و ارتباط فرهنگی مستقیمی میان ملل شکل میگیرد که منافع آنی در آن کمرنگ به نظر میرسد. انسانها در دوره غارنشینی نیز با سفر و نقش آفرینی بر دیوارها تلاش میکردند موجودیت و توانائیهای خود را به آیندگان بشناسانند. صنایع دستی و سوغات اقوام و فرهنگها از طریق جهانگردی، شناساننده ملل به یکدیگر است. البته، به تجربه ثبت شده که سفرهای گردشگری در ارتقای غرور ملی کشورها و بهبود روابط بین الملل نیز نقش مهمی را ایفاء می کند، فولکلورها، داستان ها، افسانه ها، اسطوره ها و شخصیتهای برجسته و تاریخی هر ملتی برای ملل دیگر تازگی و طراوت دارد و ملل را به سوی گام برداشتن در جاده ها فرا میخواند. 
بؤلوم | یازار :

    0 باخیش

[ ]