همه چیز درباره کشور زیبای ترکیه

تور نوروزی ترکیه

یکشنبه 11 بهمن 1394

+0 به یه ن
عهد سلسله مینگ ساخته شده است. بخش دیگری از دیوار محافظ پکن به نام موتیان یو" در شمال پکن قرار دارد. این بخش به قسمت شرقی بادلینگ می پیوندد. جاذبه های گردشگری ترکیه  اغلب این بخش در لبه سراشیبی تندی قرار دارد. سه هزار متر از بخش موتیان یو درست در امتداد بلندیها و قله کوه ها قرار گرفته ۷۰ کشور وسط دنیا است قسمت دیگر به نام جین شان لینگ در نزدیکی روستای می یون" در شمال شرق پکن قرار دارد." دیوار بزرگ چین، آنچه از بخش شمال شرق پکن دیده می شود و بیشتر جهانگردان را از پکن به حیه می آورند، چشم انداز بسیار وسیعی دارد.
تور ترکیه
وقتی پس از طی پله های زیادی به نقاط مرتفع می رسیم می شود امتداد دیوار را از چپ و راست به خوبی نگریست که تا چشم کار می کند همچنان ادامه دارد. هر از چندگاه در میانه دیوار دژهایی ساخته شده است. ابعاد این دژها بر مبنای اهمیت مناطق ساخته شده است. معمولاً در هریک از این دژها دو انبار وجود دارد. انبار پایینی برای انبار کردن آذوقه و اسلحه و بالایی جهت نگهبانان و دفاع است دیوار آنجا که به سوی قله و بلندیهای کوه حرکت میکند، از پایین شیبهای بسیار تندی پیدا می کند که مسلماً بالا آمدن مهاجمان را بسیار مشکل می کرده است. از تصاویر نقاط دیگر دیوار که مربوط به پکن نیست و غالباً بسیار سردسیرتر از آنجا نشان می دهد، معلوم نیست که در روزگاران گذشته چگونه سربازان بر روی آن دوام می آوردهاند. به هر حال امروز دیوار چین مهمترین اثر باستانی جاذب جهانگرد است. زمانی که از لوئی آرمسترانگ فضانورد در فضا سؤال کردند از زمین چه میبیند، گفت دیوار چین از آسمان دی می شود و این نشان دهندهٔ عظمت و طولانی بودن این دیوار است.بیشترین روزهای زندگی من در چین، در نمیتوانم از منظر یک رهگذر و یا در حد یک مسافر وصف کنم. صفحات این کتاب بدین شهر اختصاصی خواهد یافت و طبیعتاً از همه جوانب، تا جایی که برداشتها، دیده ها، تور نوروزی ترکیه شنیده ها و مدارک کتبی اجازه دهد مورد بررسی قرار خواهد گرفت شانگهای را براحتی نمی توان وصف کرد. از دیدی، بس زیباست و از نگاهی دیگر بس کثیف. مظهری است از تلاش و سازندگی، تماشاگهی است از تضاد طبقاتی، از سویی میلیونها تحصیل کرده و باسواد در آن نفس می کشند و از جهت دیگر پر است از روستاییان کم سواد و کثیف که از دله دزدی گرفته تابؤلوم | یازار :

    0 باخیش

[ ]